Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9145
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şadi Aydın

Şadi Aydın


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Şadi Aydın Yazıcıya Gönder
1975 yılında Gümüşhane'nin Şiran kazasına bağlı Seydibaba köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Giresun'da tamamladı. 1998'de Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı yıl İstanbul Fatih Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne asistan olarak girdi. 2001 yılında Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalından "Türk Edebiyatında Farsça Divân ve Divânçeler" adlı yüksek lisans teziyle mezun oldu. 2001-2005 yılları arası Türkmenistan Uluslararası Türkmen-Türk Üniversitesi'nde sırasıyla; Hazırlık Okulu Türkçe Zümre Başkanlığı ve Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Öğretim Üyesi ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığında bulundu. Bu arada 2002-2004 yılları arasında Tahran Üniversitesi, Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde "Fars Kültür ve Edebi Unsurlarının Osmanlı Divân Şiirine Tesiri" adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2005 yılında akademik çalışmalarda bulunmak üzere İran'a gitti. 2006-2008 yılları arası Tahran Allame Tabatabai Üniversitesi, Fars Edebiyatı ve Yabancı Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Eski Türk Edebiyatı dersleri verdi. Halen Türkiye'de sahasıyla ilgili olarak akademik çalışmalara devam etmektedir.

Yayınlanmış Eserleri:

- Enasır-ı Ferheng ve Edeb-i İranî Der Şiir-i Osmanî, (Fars Kültür ve Edebi Unsurlarının Osmanlı Divân Şiirine Tesiri), Müessese-i İntişarat-ı Emir Kebir, Tahran, 1385 h.ş. (Farsça)

- Sebk-i Hindî ve Türk Edebiyatında Hint Tarzı, (Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan ile birlikte), 3F Yayınevi, İstanbul, 2007.

Şadi Aydın kitapları