Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sünbülzâde Vehbî

Sünbülzâde Vehbî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sünbülzâde Vehbî Yazıcıya Gönder
(? - 1809): Divan şairi. Maraş'ta doğdu. Aynı şehirde medrese öğrenimi gördükten sonra İstanbul'a geldi. Rodos, Silistre, Eskizağra'da kadılık; İstanbul'da haceganlık etti. Elçilik vazifesiyle gittiği İran'ı gezdi. Zevk ve eğlenceye düşkündü. İstanbul'da öldü. Kabri Edirnekapı Mezarlığında idi.

Sâbit'in tesirinde kaldı. Gazel vadisinde daha çok nazire yazdı. Asıl mesnevîleri ile tanınır. Devrinde 'Reisü'ş-Şuarâ' unvanını aldı.

Eserleri: Divan (1870), Lütfiye-i Vehbî (Didaktik mesnevî), Tuhfe-i Vehbî (Farsça- Türkçe manzum lügat, 1870), Nuhbe-i Vehbî (Arapça-Türkçe manzum lügat), Şevkengiz (Kadın ve erkek güzelliğini konu alan maddî aşktan ilâhî aşka yönelen bir münazara şeklinde yazılmış müstehcen bir mesnevîdir. Enderunlu Fâzıl'ın Defter-i Aşk ve Zenunnâme'siyle birlikte basıldı, 1869).

Süreyya Ali Beyzadeoğlu, Sünbülzâde Vehbî'yi yayınladı (993)