Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sümmanî

Sümmanî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sümmanî Yazıcıya Gönder
Doğumu: 1860, Samikale / Narman Ölümü: 5 Ocak 1915, Narman / Erzurum

Asıl adı Hüseyin'dir. Babasının ismi Hasan'dır. 'Kasımoğulları' olarak anılmaktadırlar. Rivayete göre küçük yaşta sığır çobanlığı yaparken köyünün civarında Ablak Taşı mevkiinde uyuyakaldı, gördüğü rüyada 'pirler elinden bade içti', Bedehşan Emirinin kızı Gülperi'ye âşık oldu ve böylece şiirler söylemeye başladı (Bu hikâye Murat Uraz tarafından kaleme alındı: Âşık Sümmanî ile Gülperi, 1937). Geleneğe göre 'Bâdeli Âşık' sayıldı. Pek çok âşık ile tanışmış, Erzurum'da âşıklar çevresine girmiştir. Yetişmesinde Âşık Erbabî'nin etkisi oldu. Bir ara sevdiğini aramak için uzun bir seyahate çıkmıştır. Rivayete göre Kafkasya, İran, Afganistan, Hindistan gibi pek çok yeri dolaşmış, hastalanarak köyüne dönmüştür. Devrinin âşıklarından Zülalî, Erbabî, Celalî, Şenlik, Muhibbî, Nihanî, Zuhurî ile tanışıklığı olmuştur. Doğu Anadolu Âşık edebiyatı Çıldır'lı Âşık Şenlik ile Narmanlı Sümmanî çevresinde gelişmiş denebilir. Gezgin bir âşık olarak Sümmanî, Ardahan, Posof, Çıldır, Kars, Tabzon ve Kırım çevrelerini gezmiş, saz çalmış, şiir söylemiştir. 1972'den itibaren Narman'da aralıklarla 'Sümmanî Şenlikleri' düzenlenmektedir. Âşık şiiri geleneği içinde Sümmanî'nin koşmaları, destanları, karşılaşmaları, öğütleri, dinî şiirleri, methiyeleri, münacaat ve müstezatları bulunmaktadır. Hece ölçüsüyle söylediği koşma ve atışmalarında sevda, doğal güzellikler, özlem gibi konular vardır. Arûz ölçüsünü de kullanmıştır. Doğu Anadolu'da yaygın olarak okunan âşık havalarından biri de ‘Sümmanî Ağzı' adını taşır. Tasavvufî konulara olan vukufu onu çağdaşları arasında seçkin bir mevkiye eriştirmiştir. HAKKINDA YAZILAN KİTAPLAR: Sümmanî-Hayatı ve Şiirleri (Haşim Nezihi Okay, 1934), Sümmanî-Hayatı ve Şiirleri (Nesib Yağmurdereli, 1939), Meşhur Saz Şâiri Sümmanî, Hayatı ve Şiirleri (Mehmet Kardeş, 1963), Sümmanî Bibliyografyası (Mehmet Kardeş, 1982)