Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Surûrî

Surûrî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Surûrî Yazıcıya Gönder
(1752 - 1814): Divan şairi. Adana'da doğdu. Memleketinde medrese eğitimi gördü. İstanbul'a geldi, ancak aradığını bulamayarak sıkıntılı bir hayat yaşadı. Divan şairi Sünbülzâde Vehbî'nin Eskizağra kadılığı sırasında kethüdalığını yaparak rahata kavuştu. Yine onun desteği ile Yenipazar ve Mostar kadılıklarında bulundu. Edirnekapı Mezarlığında Sünbülzâde Vehbî'nin yanında gömülü idi.

Asıl adı Osman olan Surûrî hezeliyâtı ve manzum tarihleriyle ünlüdür. Zamanın bütün olaylarına tarih düşürdüğü gibi, geçmiş olaylara da tarih düşürmüştür. Edebiyatımızda en çok tarih manzumesi söyleyen şairdir; manzumesinin sayısı 2000'i bulur.

Surûrî hiciv ve hezellerinde Havâyî mahlasını kullanmıştır. Hicivlerinde devlet ricalini, tanınmış insanları değil, halk tabakasından insanları konu edinmiştir.

Eserleri: Divan (Bulak 1839), Hezeliyât (tarihsiz), Sürûrî Mecmuası (Ebced hesabıyla düşürdüğü tarihlerini Cevdet Paşa yayınladı. Kitaptaki 2300 tarih mısraından 1091'i Sürûrî'nindir, 1883). Surûrî-i Müverrih (Tarihlerinin bir kısmını Ebüzziya Tevfik derledi, 1899).