Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ali Ulvi Elöve

Ali Ulvi Elöve


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ali Ulvi Elöve Yazıcıya Gönder
(1881-15 Ağustos 1975): Şair, dilci. Selanik'te doğdu. Bir süre Selanik İdadîsinde okudu; Selanik Darulmuallimîn-i İdadîsini bitirdi. Tesalya Golos Telgrafhanesinde posta kâtipliği, Serez Ecnebî Muharebe Telgraf memurluğu, Fevziye Mektebinde öğretmenlik yaptı (1898-1905). Özel dersler verdi. Bu şehirde Kâzım Nami Duru ile Çocuk Bahçesi dergisini çıkardı (1905). 1908'den sonra İstanbul, Adana ve Bursa'da edebiyat öğretmenliğine devam etti. 1939' dan itibaren Gazi Eğitim Enstitüsünde ders vermeye başladı. 1945'te emekliye ayrıldı. M. Neşat, Ali Necat imzalarını da kullanmıştır.

Bir süre Türk Dil Kurumunda Terim Kolu uzmanı olarak çalışan Elöve, Türk dili araştırmaları ile tanınır. Ayrıca çocuk şiirleri yazmıştır. 'Dağ Başını Duman Almış' sözleriyle başlayan 'Gençlik Marşı' onundur.

Şiirleri: Çocuklarımıza Neşîdeler (1912), Çocuklarımıza Şiir (1959). Derlemeleri-araştırmaları: Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir Deneme (Dr. I. İşçil ile, 1944), Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü (M. A. Ağakay ve A. Dilaçar ile, 1948), Dilbilim Terimleri Sözlüğü (Mehmet Ali Ağakay ve Agop Dilaçar ile, 1949), Çevirileri: Küçüklere Çamur İşleri Nasıl Yaptırmalı (Garsen'den), Türk Dili Grameri (Jean Deny'den, 1941), Mikyasü'l-Lisan ve Kıstasü'l-Beyan (Konuşmanın ve dilin ölçüleri, Kütahyalı Abdurrahman Hoca'nın eserinin açıklamalı tercümesi, 1952).