Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8872
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Seyyid Nesimî

Seyyid Nesimî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Seyyid Nesimî Yazıcıya Gönder
(? - 1404): Şair. Azerî sahasında yetişti. Asıl adının Ali veya Seyyid Ali olduğu ve Şirvan'a bağlı Şamahı'da doğduğu söylenir. İlk gençlik yıllarında şiire ve tasavvufa yöneldi. Hallac-ı Mansur'a duyduğu hayranlıktan dolayı onun asıl ismi "Hüseynî"yi mahlâs olarak kullandı. Şirvan'da Hurufîliğin kurucusu Fazlullah'la görüştü. Onun mahlâsı olan Naimî ile aynı vezinde olduğu için Nesimî mahlâsını kullanmaya başladı ve bu mahlâsla ünlendi. Fazlullah'ın 1394'te idam edilmesinden sonra Bağdat'ı ve Anadolu'yu dolaştı; Hurifîliğin propagandasını yaptı. Sonra Halep'e yerleştiği söylenir. Burada düşüncelerinden dolayı derisi yüzülerek öldürüldüğüne dair kayıtlar vardır. Hayatı efsaneleşmiş, özellikle Alevî, Bektaşî şairler arasında "Şah-ı Şehîd" adıyla anılagelmiştir.

Nesîmî, sadece yaşadığı asrın değil, bütün Türk edebiyatının da en usta şairlerindendir. Türkçe ve Farsça ile mesnevîler, gazeller, rubaî ve tuyuglar yazdı. Düzgün ve ahenkli bir dil kullandı. Türk dünyasında sevilerek okundu. Şiirlerine nazireler yazıldı.

Türkçe ve Farsça olmak üzere iki divanı vardır. Türkçe şiirlerinde Nesimî, Farsça şiirlerinde Hüseynî mahlâsını kullandı.

Bütün şiirleri 3 cilt hâlinde Bakü'de basıldı. Hüseyin Ayan, Nesîmî ile ilgili doktora tezi hazırladı: Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Metni (1970). Eser, 1990'da Nesîmî Divanı adıyla yayınlandı. Kemâl Edip Kürkçüoğlu Seyyid Nesîmî Divanı'ndan Seçmeler'i yayınlandı (1973).