Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Server Rifat İskit

Server Rifat İskit


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Server Rifat İskit Yazıcıya Gönder
(8 Nisan 1894 – 18 Nisan 1975): Yazar. İstanbul'da doğdu. Tam adı Mehmet Server Rifat İskit'tir. Vefa İdadîsinin son sınıfındayken imtihanla Tatbikat-ı Baytariye Mektebine geçti. 1913'te Muş tatbikat-ı Baytariye memuru oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında baytar mülâzım-ı sâni ratbesiyle Kafkas cephesine gönderildi. 1919'da terhis edildi. Millî Mücadede Anadolu'ya geçti. Kastamonu (1919-1922) ve Konya'da (1922-1923) baytar olarak vazife aldı. 1924'da Konya Vilâyet Matbaası müdürlüğüne getirildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkatipliği (1926) ve Ankara'da Matbuat Umum Müdürlüğünün neşriyat şubesinde muharrirlik (1926-1927) yaptı.

Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde musahhih, Ankara Şehremanetinde muhammin (1931), Yeni Asır gazetesinde yazar (1931-1933) olarak çalıştıktan sonra Matbuat Umum Müdürlüğündeki görevine döndü (1934-1944). 1944'te İstanbul Mıntıka Müdürlüğüne geçti. 1954'te emekliye ayrıldı.

Çalıştığı kurum adına Radyo dergisini yayınladı (1941-1946). 1944'te İskit Yayınevini kurarak Aylık Ansiklopedi'yi yayınlamaya başladı (1945-1950). Resimli Yeni Lügat ve Ansiklopedi (5 cilt, 1947-1954), Tarih Lügati (1952), Resimli Tarih Mecmuası (84 sayı, Mayıs 1950- Aralık 1956), Resimli Yeni Tarih Dergisi (45 sayı, Ocak 1957-Eylül 1960), Mufassal Osmanlı Tarihi (Yeni Tarih Dergisi'nin eki) gibi ansiklopedi ve dergiler çıkararak bu sahada öncülük etti. İstanbul Gazetecilik Enstitüsünde ders verdi. İstanbul'da öldü. Kabri Sahrayıcedid Mezarlığındadır.

Eserleri: Kadınlar Duymasın (1933), Dünya Matbuatına Bir Bakış (Sadri Ertem, Emin Erim ve Burhan Belge ile, 1935), Birinci Basın Kongresi (1935), La Ferme Model d'Orman (Atatürk Orman Çiftliği hakkında, 1936), Hususî İlk Türkçe Gazetemiz: Tercüman-ı Ahvâl ve Agâh Efendi (1937), Türkiye'de Matbuat Rejimleri (1939), Türkiye'de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış (1939), Türkiye'de Çıkmakta Olan Gazeteler ve Mecmualar (Feridun Fazıl Tülbentçi ile, 5 cilt, 1940, 1942-1945), Seçme Latifeler-Nükteler (Zaparta takma adıyla, 1943), Nasrettin Hoca Latifeleri (1943), Türkiye'de Matbuat İdareleri ve Politikaları (1943), Türk Gazetecilik Tarihi (1951), Amme Efkârı ve İlk Gazetelerimiz (1959), Dünkü Mizahımızdan Yazı ve Çizgiler (1960), Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden En Güzel Seçmeler (Mehmet Aksoy ile, 1962), Dünya Tarihinden Garip ve İbret Verici Fıkralar (1964).