Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ali Selahaddin Yiğitoğlu

Ali Selahaddin Yiğitoğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ali Selahaddin Yiğitoğlu Yazıcıya Gönder
1877 yılında İstanbul'da doğdu.

Maarif Nezareti kâtiplerinden Hüseyin Hüsnü Beyin oğludur. Sultanahmet Mahalle Mektebini, Kadırga Rüşdiyesini, Mekteb-i İdadî-i Mülkîyi bitirdi. İki yıl Hukuk Mektebine devam etti. Hattat olan babasının, yetişmesinde çok yardımı oldu. Maarif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyetinde kâtip olarak memuriyete başladı. Bazı mekteplerde ders okuttu, çeşitli mümeyyizliklerde çalıştı. Daha sonra Bezmi Âlem Kız Lisesi ile Galatasaray ve Kadıköy Erkek liselerinde Farsça okuttu. Bu dersin öğretim programından çıkarılması üzerine İstanbul'un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat hocalığı yaptı. Pertevniyal Lisesindeki görevinden emekliye ayrıldı. Re'fet Avni'nin çıkardığı Meram dergisinin edebî kısmının başmuharrirliğini yaptı. Arapça'dan dilimize çevirdiği pek çok eser vardır. Bunların içinde 'Fususu'l Hikem' tercümesi de vardır. Yazı ve şiirlerinde Ali Salâhî imzasını kullanan Yiğitoğlu, eski tarz şiire bağlı kalmış ve arûzla yazmıştır. 1908 sonrası fikir hareketlerinden İslâmcılığa yakın olan şâirin eserleri Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad, Beyanü'l Hak, Misbah gibi dergilerde yayımlanmıştır. Dinî, ahlakî, felsefî, hikemî, tasavvufî şiirlerinin yanı sıra Bezm-i Âlem Kız Lisesi Marşı, Erenköy Lisesi Marşı, Ankara Lisesi Marşı gibi şiirleri de bulunan şâir, Sadî, Abdülhak Hâmid ve Mehmed Âkif'ten etkilenmiştir. Hayatı ve eserleri, hakkında geniş bir inceleme Fevziye Abdullah Tansel tarafından yayımlanmıştır: 'XX. Asır Türk Edebiyatının Unutulmaması Gereken Şâirlerinden Ali Selahaddin Eyüboğlu' (İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi III, 1977).

Eserleri

Şiir: Aşkın Sesi (1925), Ravzatu'l İhlâs (19 İslâm büyüğünü konu edinen manzum, basılmadı)

Diğerleri: Mahasin-i Ahlâk (Düzyazı, 1906)