Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sehî Bey

Sehî Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sehî Bey Yazıcıya Gönder
(?- 1548): Tezkire yazarı. Edirne'de doğdu. II. Bayezid'in oğullarından Şehzade Mahmud'un divan kâtibi iken, şehzadenin Kefe'de sancak beyliği sırasında ölümü üzerine Kırım'dan İstanbul'a döndü. Divan-ı Humâyun kâtipliğinde bulundu. Edirne Daru'l-hadîs mütevellisi oldu. Edirne'de öldü.

Sehî Bey Heşt Behişt adlı şairler tezkiresiyle tanınır. Bu eser Anadolu'da yazılan ilk şairler tezkiresidir. Sade bir dille yazılmıştır. Şairler mesleklerine ve görevlerine göre tertip edilmiştir. 200'den fazla şair hakkında bilgi verir.

Eseri Faik Reşit yayınladı (1910). tıpkıbasımı: Günay Kut, Sehi, Heşt Behşt, Sehi Bey Tezkiresi (Cambridge, 1978).