Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sait Başer

Sait Başer


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sait Başer Yazıcıya Gönder
(4 Aralık 1957- ): Yazar, araştırmacı. Isparta-Yalvaç'ın İleği köyünde doğdu. İstanbul Sağmalcılar Lisesini bitirdi. Üç yıl Devlet Güzel Sanatlar Akadimesinde okudu. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde yüksek öğrenimini tamamladı (1982). "Yahya Kemal'e Göre Türk Kimliği ve Görüşlerinin Kamuoyundaki Yansımaları" konulu teziyle doktor oldu (1996). Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı. 1984-1994 yıllarında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının neşriyat müdürlüğünü yürüttü. Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın yazı işleri müdürü idi.

Türk kültür ve inanç tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Türk Edebiyatı, Türk Yurdu, Doğu Türkistan'ın Sesi, Kültür Dünyası dergilerinde yazdı.

Eserleri: Ekrem Hakkı Ayverdi-Makaleler (1984), Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İman Zemini (Haz., 1988), Gök Tanrı'nın Sıfatlarına Esmaü'l-Hüsna Açısından Bakış (1991), Kutadgu Bilig'de Kut ve Töreden Sevgi Toplumuna (Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre, 1990'ın ilâveli 2. bs., 1995), Yahya Kemal'de Türk Müslümanlığı (1998).

Nihad Sami Banarlı külliyatını hazırladı.