Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sadullah Ramî Paşa

Sadullah Ramî Paşa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sadullah Ramî Paşa Yazıcıya Gönder
(1838 - 1891): Şair. Erzurum'da doğdu. Vezirlerden Ayaşlı Esad Muhlis Paşa'nın oğludur. İstanbul'da Darulmaarif'te okudu. Özel dersler alarak Doğu ve Batı edebiyatını öğrendi. Memuriyete geçerek değişik dairelerde çalıştı. Mahkeme-i Temyiz reisliği ve Ticaret nâzırlığı yaptı. V. Murad tahta çıktığında mabeyin başkâtibi oldu. II. Abdülhamid döneminde Berlin (1877) ve Viyana'da (1883) büyükelçi olarak bulundu. Alman hizmetçisiyle münasebeti ortaya çıkacağı korkusu yüzünden Viyana'da havagazı ile intihar etti. Naaşı İstanbul'a getirilerek Sultan Mahmud Türbesi bahçesine gömüldü.

Sadullah Paşa güzel yazısı ile tanınır. Şiirleri ve Batılı edebiyatçılardan tercümeleri vardır. "Ondokuzuncu Asır" şiiri Tanzimat Edebiyatında ayrı bir yer tutar. Bu şiirinde Avrupaî bir dünya görüşünü teklif eder.

Mehmed Galib, hakkında Sadullah Paşa yahud Mezardan Bir Nida (1909) adıyla bir kitap yayınlamıştır.