Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sadi Yaver Ataman

Sadi Yaver Ataman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sadi Yaver Ataman Yazıcıya Gönder
(23 Nisan 1906 - 13 Aralık 1994): Yazar, halkıyatçı. Yanya'da (Yunanistan) doğdu. Asıl adı Mehmet Sadi'dir. İbtidaî, rüşdiye ve idadî öğrenimini Safranbolu'da gördü. İstanbul'da İstiklâl Lisesini bitirdi (1926). İ.Ü. Diş Hekimliği Bölümüne yazıldıysa da tamamlayamadı. İstanbul'da Darulelhana (İstanbul Konservatuvarı) devam etti (1930). Öğretmenlik, Ankara Radyosunda müzik uzmanlığı (1940-1942), Karabük Belediye Başkanlığı (1942-1947), İstanbul Beyazıt ve Kumkapı Belediye müdürlüğü yaptı (1948-1953). İstanbul Radyosunda halk musikisinin yayınlarını düzenledi. Folklor üzerine yazılar yazdı, türküler derledi.Bazı yazılarında ve plaklarında Emre Kayaoğlu imzasını kullanmıştır.

Eserleri: Safranbolu Düğünler, Oyunlar, Türküleri (1936), Âşık Nâilî (1937), Anadolu Halk Sazları-Yerli Musikiciler ve Halk Musiki (1938), Halk Musikisinde Seslilik ve Koro (1941), Anadolu Halk Musikisinde Pentotonizme (1941), Halk Türkülerinde ve Oyunlarında Dramatik ve Temsili Unsurlar (1943), Halk Müziğinde Mizah ve Espri (1943), Köylerde Ortaoyunu ve Tiyatro (1943), Dağcıl Saz Şairlerinin Hür Fikirleri Yaymadaki Rolleri (1944), Karaoğlan ve Dağ Olur Meşelerde (1943), Müzik Folklorumuzdan Örnekler (1945), Bu Toprağın Sesi-Toprak Kokan Memleket Havaları (1951), Memleket Havaları I: Esnaf Türküleri (1954), Okulları İçin Yeni Şarkılar ve Kahramanlık Türküleri (1966), Başını Vermeyen Şehit Genç Osman (1972), Dümbüllü İsmail Efendi (1974), 100 Türk Halk Oyunu (1975), Türk Halk Oyunları: I Barlar (1977), Mehmet Sadi Bey (1987), Atatürk ve Türk Musikisi (1991), Eski Türk Düğünleri (1992), Türk Halk Musikisi ve Bağlama Metodu (1997).