Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ali Nusret

Ali Nusret


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ali Nusret Yazıcıya Gönder
1872 yılında doğdu. Mühendishane-i Berrî'yi 1891'de istihkâm mülâzımı olarak bitirdi. Askerî okullarda, Mercan ve Vefa liselerinde, İstanbul Erkek Muallim Mektebinde edebiyat öğretmenliği yaptı. İkinci Meşrutiyetten sonra kaymakam rütbesindeyken emekliye ayrıldı. Veremden 13 Şubat 1913 tarihinde öldü. Kabri Fatih Camii hazîresinde Gazi Osman Paşa Türbesinin önündedir.

Ali Nusret özel dersler de vermiş ve gazetelere yazılar yazmıştır. Dil ve edebiyat hakkındaki yazıları Servet-i Fünûn ve Şurâ-yı Ümmet dergilerinde çıktı.

Kardeşi Osman Fahri, Ali Nusret'in ölümü üzerine yazdığı şiirlerini Mersiyeler adıyla yayınladı (1913).

Şiirleri: Şihab (1888). Diğer eserleri: Makalât-ı Tarihiye ve Edebiye (1910), Küçük Bir Faciâ-yı Vatanperverâne, Menekşe