Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ruşenî Ömer Dede

Ruşenî Ömer Dede


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ruşenî Ömer Dede Yazıcıya Gönder
(1417? - 1487): Şair. Halvetiyeden Ruşeniye tarikatının kurucusudur. Aydın Güzelhisar'da doğdu. Aydınlı olduğu için Ruşenî mahlâsını almıştır. İstanbul ve Bursa'da okudu. Bakü'de Seyyid Yahya'ya intisap etti. Şeyhinden halifelik alarak Azerbaycan yöresini irşad etti. Uzun Hasan'ın daveti üzerine Tebriz'e gitti. Burada irşad faaliyetini sürdürdü. Ünlü mutasavvıf İbrahim Gülşenî, Ruşenî'nin halifesi idi. Tebriz'de vefat etti.

Ruşenî'nin şiirleri büyük ilgi görmüştür. Birçok şiirine nazîre yazıldı. Ona yakın şiiri bestelenerek tekkelerde okundu.

Eserleri: Divan, Çobannâme, Miskinnâme (Mustafa Uzun doktora tezi olarak inceledi: Dede Ömer Ruşenî, Hayatı, Eserleri ve Miskinnâme, 1982), Neynâme (Yay. Mustafa Uzun, 1990), Kalemnâme.