Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Riyazî Mehmed Efendi

Riyazî Mehmed Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Riyazî Mehmed Efendi Yazıcıya Gönder
(1572-1644): Şair, tezkireci. Mekke'de doğdu. Birgili Mustafa Efendinin oğludur. Yenişehir, Halep, Şam, Kudüs, Kahire kadılıklarında bulundu. İstanbul'da öldü.

Riyazî şiir de yazmakla beraber asıl Riyâzü'ş-Şuarâ adlı tezkiresi ile tanınır.

Eserleri: Divan (Riyazî Divanından Seçmeler'i Namık Açıkgöz yayınladı, 1990), Sâkînâme (Mesnevî), Düstûrü'l-Amel (Farsçaya dair), Siyer, Riyâzü'ş-Şuarâ (1609'da tamamlandı).

Namık Açıkgöz şair üzerine doktora yaptı.