Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Revanî

Revanî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Revanî Yazıcıya Gönder
(1475? - 1524): Şair. Edirne'de doğdu. Asıl adı İlyas Şûcâ Çelebi'dir. II. Bayezid döneminde İstanbul'a geldi. Sürre Eminliğine getirildiyse de, parayı Mekke ve Medine fakirlerine âdil dağıtmadığı iddiasıyla hakkında şikâyet olunca görevinden alındı. Korkusundan İstanbul'a dönmeyip Trabzon Valisi Şehzâde Selim'e intisap etti. O, 1512'de padişah olunca İstanbul'a geldi. Ayasofya Camii ve Bursa kaplıcaları mütevellîliğinde bulundu. İstanbul'da öldü.

Tezkireler, zevkine düşkün olduğunu yazar. Ömrünün sonlarında bir şeyhe bağlandığına dair kayıtlar vardır. Şiirlerinde canlılık görülür. Bazı gazelleri hayatta iken bestelenmiştir.

Eserleri: Divan, İşretnâme (mesnevî).