Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Reşad Ekrem Koçu

Reşad Ekrem Koçu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Reşad Ekrem Koçu Yazıcıya Gönder
1905 yılında İstanbul'da doğdu. Konya Anadolu İntibah Mektebini (1918), Bursa Erkek Lisesini (1927) ve İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi (1931). Mezun olduğu bölüme Ahmet Refik Altınay'ın asistanı olarak girdi; ancak, hocası1933'te üniversite Rreformunda üniversiteden uzaklaştırılınca, kendisi de asistanlıktan ayrıldı. Kuleli Askerî Lisesinde, Pertevniyal ve Vefa liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. İstanbul liselerinde tarih öğretmenliği yaptı. Uzun yıllar Tercüman gazetesinde fıkralar yazdı, tarihî tefrikaları yayınladı. İstanbul'da öldü; Sahrayıcedid Mezarlığına defnedildi.

Reşat Ekrem Koçu popüler tarihçiliğin önde gelen isimlerindendir. Osmanlıların çeşitli dönemlerini anlatan tarihî romanlar ve araştırmalar yayınladı. En önemli çalışması olan İstanbul Ansiklopedisi'nin önce üç cildini çıkarabildi (1944-1951). 1958'de eseri yeniden yayınlamaya başladı. 1969'a kadar 10. cildin Eyüp maddesine kadar gelebildi. Ayrıca şiirleri ve çocuk romanları da vardır. 6 Temmuz 1975 tarihinde vefat etti.

Şiirleri: Acı Su: Şiirler (1965). Hikâyeleri: Çocuklar: Hatıralar ve Hikâyeler (1938). Tarihî romanları-hikâyeleri: Kızlar Ağasının Piçi (1933), Esircibaşı: Lâle Devrinde Bir Aşk Romanı (1944), Forsa Halil (1962), Erkek Kızlar (1962), Haşmetli Yosmalar (1963), Patrona Halil: Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaştırılmış Hayatı (1967), Kabakçı Mustafa: Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin Romanlaştırılmış Hayatı (1968), Kösem Sultan (1972), Haydut Aşkları (1981). İncelemeleri: Sümer Türkleri (1933), Selçuklu İmparatorluğu (1933), Bizans Tarihi (1934), Tarihten Evvelki Zamanlar (1934), Osmanlı Muahedeleri ve Kapitilasyonları 1300-1920 ve Lozan Muahedesi 24 Temmuz 1923 (1934), Hatice Sultan ile Ressam Melling: Tarihten Hikâyeler (1934), Mimar Sinan (Sedat Çetintaş ile, 1936), Hayrettin Barbaros (1937), Tarihteki Güzel Kadınlar: Taçlı Fahişeler (1944), Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane Köçekleri (1947), İstanbul Camileri (1948), Tarihimizde Garip Vak'alar (1952), Türk Tarihinin 50 Büyük Adamı (1953), Türk İstanbul (1953), Osman Gazi'den Atatürk'e: 600 Yılın Panoraması (1955), İçinde Geçen Vak'alar, Eski Saray Hayatı ve Teşkilâtı ile Beraber Adım Adım, Köşe Köşe Topkapı Sarayı (1960), Osmanlı Padişahları: Büyük Şekavet ve İsyanlar (1960), Tarihimizde Kahramanlar (1960), Dağ Padişahları (1962), Türk Zaferleri (1964), Yeniçeriler (1964), Osmanlı Tarihinin Panoraması (1964), Fatih Sultan Mehmet (1965), Türk Giyim Kuşam ve Süslenme Sözlüğü (1967), Darulaceze 1898-1974 (1974), Yangın Var!: Eski İstanbul Tulumbacıları (1981), İstanbul Camileri (Taşbasması). Derlemeleri: Ahmet Refik: Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları (1938), Ahmet Rasim: Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları (1938).

Çocuklar için de çok sayıda tarihî şahsiyetler ve hâdiselerle ilgili kitap yayınlamıştır.

Reşad Ekrem Koçu kitapları