Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8872
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Remzi Oğuz Arık

Remzi Oğuz Arık


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Remzi Oğuz Arık Yazıcıya Gönder
(1899 - 3 Nisan 1954): Yazar, ilim adamı. Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kabaktepe köyünde doğdu. İlk ve orta tahsilini Kozan, Selanik, İşkodra, İstanbul ve İzmir'de sürdürdü. İstanbul Muallim Mektebinden mezun oldu. Birinci Dünya Savaşına gönüllü ihtiyat zabiti olarak katıldı ve kaza ile yaralandı. Savaştan sonra İstanbul'da öğretmenlik yaparken İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1926'da arkeoloji ve sanat tarihi konularında ihtisas yapmak üzere Fransa'ya gönderildi. 1931'de Türkiye'ye döndü. Değişik yerlerde arkeolojik kazılar yaptı. 1939'da A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi arkeoloji profesörlüğüne, 1945'te Ankara Arkeoloji ve Etnoğrafya Müdürlüğüne tayin edildi. 1949'da A.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Sanatları Tarihi profesörlüğüne getirildi. 1950'de fakülteden ayrılarak politikaya atıldı. Demokrat Parti'den Seyhan milletvekili seçildi. 1952'de partisinden istifa ederek Türkiye Köylü Partisi'ni kurdu. Adana'dan Ankara'ya gelirken bindiği uçağın havada Toroslar üzerinde infilâk etmesi sonucu vefat etti. Ankara'da Asrî Mezarlıktaki şehitliğe gömüldü.

İlk şiiri 'Sancağım' Türk Yurdu'nda çıktı (26 Eylül 1927).

Remzi Oğuz Arık öğrencilik yıllarında Turancı fikirler taşırken, Avrupa'dan döndükten sonra Anadolu milliyetçiliği fikrini benimsedi. Kültüre dayalı milliyetçilik konularında yazılar yazdı. Halkta vatan, din, dil, soy, kültür ve tarih şuurunun yerleşmesi için çaba harcadı.

Eserleri: Adana Tcaret Rehberi (1924), Alacahöyük Hafriyatı (1937), Karaoğlan Kazıları (1938), Köy Kadını- Memleket Parçaları (1944), İdeal ve İdeoloji (1947), L'Histoire et L'Organisation des Musees Turc (1953), Coğrafyadan Vatana (1956), Ankara- Konya-Eskişehir Yazılıkaya Gezileri (1956), Türk Müzeciliğine Bakış (1956), Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz (1958), Türk Gençliğine (1968), Gurbet-İnmeyen Bayrak (1968), Milliyetçilik (İdeal ve İdeoloji, Coğrafyadan Vatana, Türk İnkılâbı ve Milliyetçiliğimiz birlikte, 1974), Meseleler (Gurbet-İnmeyen Bayrak, Türk Gençliğine, Köy Kadını'nın bir kısmı, 1974), Türk San'atı (1976), Kızılderililer ve Türkler-Bir Tarihin Bir Dramın Hikâyesi (1999).

Hacı Emin Sezer'in yazar üzerine bir incelemesi vardır: Remzi Oğuz Arık (1976). Necmettin Sefercioğlu Remzi Oğuz Arık Bibliyografyası'nı hazırladı (1989).