Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Raşid Mehmed

Raşid Mehmed


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Raşid Mehmed Yazıcıya Gönder
(?- 1735): Şair, münşi. İstanbul'da doğdu. Müderrislik etti. 1714'de vak'anüvisliğe getirildi. Haremeyn müfettişliği, Halep ve İstanbul kadılığı yaptı. 1730'da görevinden alındı. Bursa ve Limni'de sürgün yaşadı. Hekimoğlu Ali Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Anadolu kazaskerliğine tayin edildi (1734). İstanbul'da öldü.

Raşid, tarihi ile tanınır. Şiir de yazmıştır.

Eserleri: Sıhhatnâme (Mesnevî), Divan, Münşecat, Fetihnâmeler, Tarih (Vekayinâme adıyla da geçer. 1660-1722 arası olayları verir. İki defa basıldı: 3 cilt, 1741; 5 cilt, 1865).