Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9053
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Rahmî

Rahmî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Rahmî Yazıcıya Gönder
(? - 1566): Şair. Bursa'da yetişti. Kanunî'nin oğlu Mustafa'nın sünnet düğününde yazdığı kasidesi ile ünlendi. Kendisini koruyan Defterdar İskender Çelebi ile Sadrazam İbrahim Paşa'nın öldürülmesi üzerine zaruret içine düştü. Bursa Yenişehir'de müderris iken öldü.

Rahmî'nin elimizde divanı yoktur. Şiir mecmualarında çok sayıda şiiri kayıtlıdır. İran şairi Hilâlî'nin Şâh ü Gedâ adlı eserini ilâvelerle Türkçeye çevirerek Şâh u Derviş adını verdi. Rahmî, döneminin güçlü şairidir.