Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Peçevî İbrahim

Peçevî İbrahim


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Peçevî İbrahim Yazıcıya Gönder
(1574 - 1649?): Tarihçi, yazar. Peç (Peçuy)-Macaristan'da doğdu. Lala Mustafa Paşa'nın himayesindeydi. Sinan Paşa'nın Macaristan seferine katıldı. Estergon (1595) ve Eğri'nin (1596) alınışında yer aldı. Hâmisi Lala Mustafa Paşa'nın ölümünden sonra İstanbul'a geldi. Memuriyetlerde, Tokat, İstoni Belgrad, Temeşvar defterdarlığında bulundu. 1641'de Budin'e gitti. Burada ünlü tarihini tamamladı.

Peçevî Tarihi, Kanunî Sultan Süleyman'ın 1520'de tahta çıkışından IV. Murad'ın ölümüne kadarki geçen olayları içine alır. İbrahim Peçevî eserini yazarken Macar kaynaklarından da faydalanmıştır. İki cilt hâlinde basıldı (1864-1868). Murad Uraz (2 cilt, 1968, 1969) ve Bekir Sıtkı Baykal (2 cilt, 1981, 1982) sadeleştirdi.