Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Osman Nuri Ergin

Osman Nuri Ergin


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Osman Nuri Ergin Yazıcıya Gönder
(1883 - 1961): Yazar. Malatya'nın İmran köyünde doğdu. dokuz yaşında İstanbul'a geldi. Daruşşafaka Sultanîsinde okudu. İstanbul Şehremanetinde bir süre çalıştı. Bu arada cami derslerine devam ederek Arapçasını geliştirdi. Sonra Edebiyat Fakültesine girerek burayı bitirdi (1907). Uzun Yıllar İstanbul Belediyesinde çalışan Osman Nuri Ergin, İstanbul liselerinde edebiyat, felsefe ve sosyoloji okuttu. İstanbul'da öldü.

Ergin, Tarih, eğitim, belediyecilik, hâl tercümesi gibi değişik konularda geniş araştırmaları ile tanınır. İstanbul Belediyesi Kütüphanesini kurdu; 11.000 cilt kitap bağışladı. Bu kitapların 2025'i yazmadır.

Başlıca eserleri: Mecelle-i Umûr-ı Belediye (4 cilt, 1914 - 1919), İstanbul Şehreminleri (1927), M. Cevdet'in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi (1928), Beledî Bilgiler (1932), Türkiye'de Şehirciliğin Tarihî İnkişâfı (1936), Türkiye Maarif Tarihi (5 cilt, 1939-1943), Abdülaziz Mecdi Tolun'un Hayatı, Şahsiyeti (1942), İbn-i Sina Bibliyografyası (1956), Sadreddin Konevî ve Eserleri (1957).

İstanbul hakkında birçok yayını vardır.