Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Orhan Türkdoğan

Orhan Türkdoğan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Orhan Türkdoğan Yazıcıya Gönder
(1928 - ): Yazar, sosyolog. Malatya'da doğdu. İlk, orta ve liseyi doğduğu şehirde okudu. A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi (1955). 1955-1959 arasında Malatya Lisesinde felsefe öğretmenliği yaptı. 1959'da Erzurum Atatürk Üniversitesine asistan olarak girdi. 1962-1964 yılları arasında ABD Missiouri ve Nebraska üniversitelerinde sağlık-hastalık sistemleri ve köy sosyolojisi alanlarında eğitim gördü. 1972 ve 1980'de Almanya'da Hohenheim Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. 1985'te Bolu-İzzet Baysal Üniversitesine, 1995'te Gebze İleri Teknoloji Enstitüsüne geçti. 1997'de emekliye ayrıldı. Önce İstanbul'a, sonra Antalya'ya yerleşti.

Orhan Türkdoğan, Güneydoğu kimliği, Alevîlik-Bektaşîlik, sosyal hareketler, Kemalizm üzerine eserler verdi.

Eserleri: Malakanların Sosyal Organizasyonu (Kars ve çevresinde yaşan Rus asıllı insanlar üzerine, 1970), Batı Almanya'nın Bir Kentinde Türk İşçilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1973), Ziya Gökalp Sosyolojisinde Bazı Kavramların Değerlendirilmesi (1973), Türkiye'de Köy Sosyolojisinin Temel Sorunları (2. bs., 1977), Türk Tarihinin Sosyolojisi (1977; 2003), Kemalist Modelde Fert ve Devlet İlişkisi (1978), İkinci Neslin Dramı-Avrupa'daki İşçilerimiz ve Çocukları (1984), Sosyal Şiddet ve Türkiye'nin Gerçeği (1985), Değişme Kültür ve Sosyal Boyutlar (1988), Bilimsel Değerlendirme ve Araştırtma Metodolojisi (1989), Çağdaş Türk Sosyolojisi (1995), Alevî-Bektaşî Kimliği (1996), Güneydoğu Kimliği: Aşiret Kültür ve İnsan (1997), İşçi Kültürünün Yükselişi (1998), Kemalist Sistem-Kültürel Boyutları (1999), Osmanlı'dan Günümüze Türk Toplum Yapısı (2002), Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi (2004)

Orhan Türkdoğan kitapları