Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Eşrefoğlu Rumî

Abdullah Eşrefoğlu Rumî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdullah Eşrefoğlu Rumî Yazıcıya Gönder
1353 yılında İznik'te doğdu. Mısır'dan Anadolu'ya göçmüş bir aileden gelir. Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Medresesinde okudu. Alâüddin Ali'ye Danişmend oldu. Gördüğü bir rüya üzerine ilim yolunu terk eden Eşrefoğlu, batinî ilimler öğrenmek için Emir Sultan Hazretlerine başvurdu. Emir Sultan da onu Hacı Bayram Velî'ye gönderdi. Eşrefoğlu 11 yıl Hacı Bayram Velî Dergâhında çile çekti. Önce dergâha imam sonra Hacı Bayram Velî'ye damat oldu. İrşat için İznik'e gitmişken geri dönerek Suriye'nin Hama kasabasına gönderildi. Burada Kadiriye tarikatını kurma yetkisi verildi. İznik'e tekrar döndü ve Kadiriye tarikatına bağlı Eşrefiye kolunu kurdu. Eşrefoğlu, Fatih Sultan Mehmed'in annesinin hastalığını tedavi etmek için gittiği İstanbul'da bir süre kaldı. Eşrefoğlu Rumî, Tasavvufî Türk düşüncesinin en önemli eserlerinden Müzekki'n Nüfus'u yazdı. Türk halkına nefsi terbiye etmenin yollarını öğretti. Hece ve aruzla şiirler söyledi. Bir Divan'ı vardır. Şiirlerinde ilâhî aşkı terennüm etmiştir. Bu şiirlerin birçoğu bestelenmiştir. Bu iki eserinin dışında risaleler kaleme aldı: Tarikatnâme (Yeni yayını: Esra Keskinkılıç, 2002) , Nelailü'n-Nübüvve, Fütüvvetnâme, İbretnâme, Mazeretname, Elestnâme, Nasihatnâme, Hayretnâme, Münacâtnâme, Esrarü't-Tâlibîn, Tacnâme, Cinânü'l-Cenân, Müzekki'n-Nüfus'un yeni harflerle birçok baskısı yapılmıştır. Divan'ını Âsaf Halet Çelebi yayınladı (1944). Son yayını Tercüman 1001 Temel Eser Serisinden çıktı (1972). Eşrefoğlu Rumî'nin hayatı: Dr. Mustafa Güneş, Eşrefoğlu Rumî (1998).