Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nizami

Nizami


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nizami Yazıcıya Gönder
(1435?-1469?): Şair. Konya'da doğdu. Memleketinde tahsil gördükten sonra İran'a gitti. Orada da bir süre okudu. İbrahim Bey Karaman beyi iken Konya'ya dönerek ona kasideler sundu. Fatih'in Karamanoğulları Beyliğine son vermesinden sonra sadrazam Mahmud Paşa'ya intisap ettiğine dair kayıtlar vardır. Fatih Sultan Mehmed'in çağrısına uyarak İstanbul'a giderken yolda öldü.

Genç yaşta ölen Nizamî'nin küçük bir divanı zamanımıza intikal etmiştir. Nizamî'nin çok sayıda nazîreleri bulunmaktadır. Gazelleri başarılıdır. Birkaç müstehcen hicviyesi de vardır. Divan'ını Halûk İpekten yayınladı: Karamanlı Nizamî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı (1974). Beysal Kersu'nun doktora tezi: Nizamî Divanı'nda Sevgilide Güzellik Unsurları (1992).

Nizami kitapları