Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Niyazî-İ Mısrî

Niyazî-İ Mısrî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Niyazî-İ Mısrî Yazıcıya Gönder
(1618-1694): Şair. Malatya'nın Soğanlı köyünde doğdu. Küçük yaşta tasavvufî eğitim görmeye başladı. Halvetî şeyhlerinden Malatyalı Hüseyin'e bağlandı. 1638'de memleketinden ayrılarak Diyarbakır, Mardin, Bağdat ve Kerbelâ'ya gitti; dört yıl buralarda kaldıktan sonra Mısır'a geçti. Camiü'l-Ezher'de bir süre okudu. Gördüğü bir rüya üzerine 1646'da İstanbul'a geldi. Kadırga'daki Sokullu Mehmed Paşa Medresesinde irşada başladı. Buradan, önce Bursa'ya, sonra Uşak'a geçerek Ümmî Sinan'a intisap etti. Elmalı, Kütahya, Uşak ve Bursa'da bulundu. Cifre dayanarak bazı sözler söylediği için 1673'te Rodos'a sürüldü. Dokuz ay sonra affedildi. 1676'da Limni'ye yine sürgüne gönderildi; burada vefat etti.

Niyazî-i Mısrî, Halvetiye tarikatının Mısriye veya Niyaziye diye bilinen kolunun kurucusudur. Hem aruz, hem de hece ile şiirler yazdı. Gece yazdığı şiirlerinde Niyazî, gündüz yazdığı şiirlerinde ise Mısrî mahlâsını kullandığı belirtilir. Nesri konuşma diline yakındır.

Eserleri: Divan (Yeni baskıları: Tam ve Tekmîl Niyazî Divanı, 1955; Niyazî Divanı'nın Açıklaması, haz. İbrahim Yurdören, 1966), Risale-i Tasavvuf (1844), Risale-i Hasaneyn, Mevâlidü'l-İrfan ve Avâ'idü'l-İhsan (71 bölümün 68'i Türkçe, diğerleri Arapçadır. Süleyman Ateş İrfan Sofraları adıyla yayınladı, 1972), Yunus Emre'nin "Çıktım erik dalına anda yedim üzümü / Bostan ıssı kakıyup dir ne yirsin kozumu" şathiyesinin şerhi (Taş baskı).

Doç. Dr. Mustafa Kara, Niyazi-i Mısrî'yi yayınladı (1994).

Niyazî-İ Mısrî kitapları