Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nev'î

Nev'î


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nev'î Yazıcıya Gönder
(1533 - 1599): Şair. Malkara'da doğdu. Memleketinde ve İstanbul'da tahsil gördü. Asıl adı Yahya'dır. Gelibolu ve İstanbul medreselerinde müderrislik yaptı. II. Murad'ın oğlu Mustafa ile şehzadelerden Bayezıd, Osman ve Abdullah'a ders verdi. İstanbul'da öldü. Şeyh Vefa hazîresinde gömülüdür.

Nev'î Arapça, Farsça ve Türkçe ile eser veren âlim şairlerdendir. Kaside de yazmakla beraber asıl gazel şairi olarak ünlendi. Üslûbu sadedir. Rindâne söyleyişi vardır.

Eserleri: Divan (Mertol Tulum-Ali Tanyeri yayınladı, 1977), Hadis-i Erbain Tercümesi, Hasb-i Hâl (Mesnevî), Netâicü'l-Fünûn ve Mehasinü'l-Mutûn (Mensur, ansiklopedik mahiyette), Fusûsu'l-Hikem Tercümesi.