Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ali Canib Yöntem

Ali Canib Yöntem


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ali Canib Yöntem Yazıcıya Gönder
1887 yılında İstanbul'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Selanik'de yaptı. Selanik Mekteb-i Hukukunu son sınıfta bıraktı. Selanik'de yayımlanan Genç Kalemler dergisinin başyazılarını yazdı (1910-1912). Çanakkale Sultanisi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine atandı. İstanbul'da Gelenbevi Sultanisinde ve İstanbul Darülmuallimininde (Erkek Muallim Mektebi) öğretmenlik yaptı. Edebiyat İncelemeleri Komisyonuna seçildi. Ankara Hükümetinin çağrısı üzerine 1921'de Anadoluya geçerek Trabzon Sultanisi müdürlüğü, 1922'de Giresun maarif müdür-lüğü görevlerini üstlendi.Daha sonra maarif müfettişliği yaptı. Kabataş Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde ders verdi. Ayrıca lise edebiyat programlarının düzenlenmesinde çalıştı ve ders kitapları hazırladı. Ordu milletvekili (1934-1943) ve Demokrat Partiden Bursa milletvekili oldu. Türk Tarih Kurumu üyeliği ve Türk Dil Kurumu merkez üyeliğinde bulundu. Edebiyata Fecr-i Âti topluluğu içinde şiirle başladı. 'Yeni Lisan' akımını benimseyerek hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazdığı şiirleri, 1917-1918'de Yeni Mecmua'da yayımlandı. Makalelerinin çoğunu Türk Yurdu'nda yayımladı. Ayrıca Servet-i Fünûn, Aşiyan, Hüsn ve Şiir, Halka Doğru, Türkiyat ve Hayat dergilerinde de yayımlanan yazıları vardır. Yekta Bahri müstear adını da kullandı. Şiirlerinden çok edebiyat tarihi araştırmalarıyla tanınır.

Eserleri

Şiir: Geçtiğim Yol (1918)

Diğerleri: Millî Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey'le Münakaşalarım (1918), Si'r-ı Leval (Lise ders kitabı, 1924), Epope (1927), Türk Edebiyatı Antolojisi (1931), Ömer Seyfettin, Hayatı ve Eserleri (1935), Anadolu'da Muhtelif Çığırda Edebî Tezahürler ve İnkişâflar (1929), Naima Tarihi (?)