Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nevres Osman

Nevres Osman


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nevres Osman Yazıcıya Gönder
(1820? - 1876): Şair. Sakız'da doğdu. Aslen Rum'dur. Nevres Abdürrezzak'tan ayırmak için "Nevres-i Cedîd" denmiştir. Ali Rıza Paşa'nın yanında yetişti. Onun vefatıyla İstanbul'a geldi (1848). Hariciye Mektubu Kaleminde, Abdülkerim Nadir Paşa'nın hizmetine girerek Şumnu ordu muhasebecisi oldu. Bağdat'ta ordu mensuplarının yolsuzlukları ortaya çıkınca Nevres de buna dahil edilerek görevden alındı. Bu meseleye çok üzülen Nevres aklını kaybetti ve bir süre tedavi gördü. Tekrar memuriyete döndüyse de hastalığı nüksetti. İstanbul'da öldü. Karacaahmet Mezarlığında gömülüdür.

Nevres Divan şiiri tarzında yazan bir Tanzimat şairidir. Devlet adamlarına kasideler söylemiştir. Vatanî gazelleri dikkati çeker. Mersiyelerinin çoğu bestelenmiştir.

Eserleri: Divan (Ziya Paşa tertip ederek bastırdı, 1873), Eser-i Nâdir (Mecmuatü't- Tareb alâ Lisani'l-Edeb adıyla basıldı, 1874?), Destar-ı Hayal (Hayvan hikâyeleri, mesnevî, 1872).