Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nevres Abdürrezzak

Nevres Abdürrezzak


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nevres Abdürrezzak Yazıcıya Gönder
(? - 1762): Şair. Kerkük'te doğdu. Tanzimat dönemi şairlerinden Nevres Osman'la karışmaması için "Nevres-i Kadîm" denmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa'nın kâtipliğini yaptı. Bosna, Tokat ve Kütahya kadılıklarında bulundu. Girit Resmo'da altı yıl sürgün kaldı. Bursa'da sürgünde iken öldü.

Nevres gazelleriyle tanınmıştır. Şiirlerinde gurbette ve sürgünde geçen çileli günlerinin izleri görülür. Namık Kemal ve Muallim Naci Nevres'i divan şiirinin güçlü şairlerinden saymışlardır.

Eserleri: Türkçe Divan (Yayını: Hüseyin Akkaya, Nevres-i Kadîm ve Türkçe Divanı, 1996), Farsça Divan, Lügaz Risalesi (Türkçe ve Farsça), Tebriziye-i Hekimoğlu Ali Paşa (Tebriz'in alınışını anlatır), Mebaliğü'l-Hikem (Yay. Ebuzziya Tevfik, 1885), Tarih-i Cihangirşah.