Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nef'î

Nef'î


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nef'î Yazıcıya Gönder
(1572 - 27 Ocak 1935): Divan şairi. Hasankale'de doğdu. Asıl adı Ömer'dir. I. Ahmed zamanında İstanbul'a geldi. Sultan IV. Murad tarafından korundu. Bazı memurluklarda bulundu, vergi kâtipliği yaptı. Hicvi yüzünden Edirne'ye sürüldüğü sırada Sultan IV. Murad'a bir daha hiciv yazmayacağına dair söz verdi. Sözünde durmayarak Bayram Paşa'yı hicvetti ve bu yüzden boğdurularak Sarayburnu'ndan denize attırıldı.

Nef'î mahlâsını Erzurum eyalet mal defterdarı bulunduğu sırada Gelibololu Mustafa Âli vermiştir. Daha önce Darrî (Zararlı) mahlâsını kullanıyordu.

Nef'î, Divan Edebiyatının en büyük övgü ve yergi şairidir. I. Ahmed, II. Osman ve IV. Murad ile devrin bazı ileri gelenlerini övmüştür. Övme ve övünmede aşırıya varan bir üslûp kullanmıştır. Şiirlerinde kendisine özgü bir âhenk vardır. Tok ve yüksek perdeden hitap eder.

Eserleri: Türkçe Divan (1836, 1853; Metin Akkuş yayınladı, 1993), Farsça Divan (A. N. Tarlan Türkçeye çevirdi ve yayınladı, 1943), Sihâm-ı Kazâ (Kaderin Okları, Saffet Sıtkı, 1943; Metin Akkuş, Nef'î ve Sihâm-ı Kazâ, 1998). Abdülkadir Karahan'ın hazırladığı tanıtma kitabı Millî Eğitim Bakanlığı yayınları arasında çıktı (1972; 1985). Nef'î ve eserleri konusunda Tulga Ocak'ın doçentlik tezi vardır.