Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nedim

Nedim


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nedim Yazıcıya Gönder
(?-1730): İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ahmed'dir. Dâmad İbrahim Paşa sadrazam olunca (1718) müderrislik, kadılık, aynı paşanın kütüphanesinde memurluk ve mahkeme nâipliği yaptı. Patrona Halil isyanı sırasında öldü.

Nedim, hem Lâle Devrinin, hem de bütün Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Lâle Devri'nin zevk, sefa ve eğlence âlemlerini İstanbul Türkçesiyle yazdığı gazel, kaside ve şarkıları ile anlatır. Divan şiirine bazı yenilikler getiren Nedim, kasidenin klasik şeklini değiştirmiştir. En büyük başarıyı gazel ve şarkı şekillerinde göstermiştir.

Divan'ı devrinin aynası gibidir. Bütün önemli olayları anlatmıştır. Divan'ını Halil Nihat Boztepe (1922) ve Abdülbaki Gölpınarlı yayınladı (1951).

Hasibe Mazıoğlu, Nedim'in Divan Şiirine Getirdiği Yenilik'i yazdı (2. bs., 1992). Muhsin Macit'in çalışmaları: Nedim Divanı (1997), Nedim, Hayatı, Eserleri ve Sanatı (2000).