Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Necmettin Halil Onan

Necmettin Halil Onan


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Necmettin Halil Onan Yazıcıya Gönder
(1902 - 17 Ağustos 1968) : Şair. İstanbul-Çatalca'da doğdu. Vefa Lisesinde okudu. Bir süre Sanayi-i Nefise Mektebinde okudu. Sonra İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesi Edebiyat Şubesine girdi. Öğrenciyken Millî Mücadeleye katıldı. Fakülteyi savaştan sonra bitirdi (1925). Anadolu Ajansında bir süre çalıştı. 1927'den itibaren İzmir Amerikan Kolejinde, İzmir Erkek ve İzmir Kız liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı. 1932'de Adana Erkek Öğretmen Okulu müdürlüğüne tayin edildi. Maarif Vekâleti müfettişliğinde (1939-1943), Yüksek Öğrenim Genel müdürlüğünde (1943-1946) bulundu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eski Türk Edebiyatı profesörlüğüne getirildi (1946). Buradan emekliye ayrıldı (1959). İstanbul'da öldü. Kabri Kandilli'dedir.

Aruzla yazdığı şiirleri Nedim dergisinde çıktı (1919). Millî Edebiyat akımı içinde heceyle yazdığı millî duyguları terennüm eden şiirleri Dergâh (1921-1922) ve Hayat (1926- 1928) dergilerinde yayınlandı. Uzun bir aradan sonra Kültür Dünyası dergisinde de birkaç şiiri çıktı (1954-1955).

Necmettin Halil Onan şiirleri yanı sıra edebiyat tarihi ile ilgili çalışmalarıyla da tanınmıştır.

Şiirleri: Çakıl Taşları (1927), Bir Yudum Daha (1931). Romanı: İşleyen Yara (Vakit gazetesinde tefrika edildi, 1931-1933; Kolejli Nereye? adıyla kitap halinde yayınlandı, 1978). İncelemeleri: Dilbilgisi (2 cilt, 1928), Dilbilgisi (A. Onan ile, 1934), İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940), Dilbilgisi (A. Başman, Tahir Nejat Gencan, M. Sadullah Sander ile, 1943), Namık Kemal'in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi (1950), Leyla ile Mecnun (Fuzulî'nin eserinin tenkitli basımı, 1958).

DTCF Türkoloji Dergisi, C. IV, S. 1 (1972), Necmettin Halil Onan'ın hatırasına çıkarılmış, dergide şairin hayatını ve eserlerini inceleyen yazılara yer verilmiştir: Hasibe Mazıoğlu, 'Necmettin Halil Onan'ın Kişiliği, Eserleri ve Şiirleri', s. 1-36; Zeynep Korkmaz, 'Necmettin Halil Onan ve Türk Diline Hizmeti', s. 37-39.

Abdülkadir Hayber, Necmettin Halil Onan'ı yayınladı (1988).