Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdullah Cevdet

Abdullah Cevdet


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Abdullah Cevdet Yazıcıya Gönder
9 Eylül 1869 yılında Malatya-Arapkir'de doğdu. Askerî Tıbbiye'yi bitirdi. 1897'de Avrupa'ya kaçtı. Jön Türklerin faaliyetlerine katıldı. İshak Sükutî ile Osmanlı adlı bir gazete çıkardı. Jön Türkleri Abdülhamid'e jurnalledi. Viyana Elçiliğinde doktor olarak çalıştı. Padişahın aleyhine dönünce hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. O da Cenevre'ye kaçtı. Burada İctihad dergisini çıkarmaya başladı (1 Eylül 1904). İsviçre'den sınır dışı edilince Kahire'ye geçti, 1911'de İstanbul'a döndü. Müsteşrik Dozy'in Tarih-i İslâmiye adlı eserini Türkçeye çevirdi. Kitaba yazdığı ön söz yüzünden tenkide uğradı ve kitabın satışı yasaklandı. İçtihat dergisi de birkaç defa kapatıldı. Fransız sosyolog Gustave Le Bon'dan yaptığı çevirilerle Le Bon'un Türkiye'de tanınmasını sağladı. Abdullah Cevdet İçtihat dergisini 30 yıl süre ile toplam 358 sayı çıkardı. (Son sayısı Aralık 1932). Görüşlerinden dolayı dinsizlikle suçlandı. Fikrî ve siyasî eserler yanında şiirler de yayınladı.

Şiirleri: Hiç (1890), Türbe-i Masûmiyet (1890), Tulûat (1891), Ramazkan Bahçesi (1891), Lahd-ı Masûmiyet (1896), Gizli Figanlar (1906), Kahriyat (Cenevre, 1897), Karlı Dağdan Ses (1931), Düşünen Musiki (1932). Dr. Şükrü Hanioğlu, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (1981) adlı bir inceleme yayınladı.

Abdullah Cevdet kitapları