Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Necati Gültepe

Necati Gültepe


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Necati Gültepe Yazıcıya Gönder
1951 yılında Erzincan'da doğan Ne-. cati Gültepe; ilk ve orta eğitimini Erzincan'da tamamlamış, 1975'te istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünden mezun olmuştur. 1971'de istanbul II Halk Kütüphanesi'nde başladığı devlet memurluğuna, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlü-ğü'nde uzmanlıkta bulunmuş, bir ara istanbul Vakıflar Bölge Kültür ve Arşiv Müdürlüğü yapmış, 1990'da tekrar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığına dönmüş, bu kurumda bir dönem Genel Müdür yardımcılığı yapmıştır. Hayatını, arşiv araştırmalarına vakfeden Necati Gültepe'nin muhtelif süreli yayınlarda neşredilmiş pek çok makaleler ve araştırması yanında, Ebu-suud, Kemalpaşazade, Ahmet Cevdet Paşa, Mimar Sinan'ın Türklüğüne Dair, Turancılık Tarihi'nin Kaynakları telif eserlerin yanında editörlüğünü yaptığı eserlerden bazıları şunlardır: Osmanlı Fermanları, Osmanlı Devleti ile Kaf-kasya-Türkistan-Kınm Hanlıkları Arasındaki Münasebetler, Azerbaycan ile Osmanlı Devleti Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Vesikaları, Arşiv Belgelerine Göre Kafkasya ve Anadolu'da Ermeni Mezalimi'dir.

Necati Gültepe kitapları