Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Necâtî Bey

Necâtî Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Necâtî Bey Yazıcıya Gönder
(?-17 Mart 1509): Divan şairi. Doğum yeri belli değil. Küçük yaşta esir düştüğü, Türk ve Müslüman olarak yetiştirildiği kuvvetle muhtemeldir. Asıl adı İsa'dır. Edirne'de bir hanım tarafından köle olarak alındı. Sonra Kastamonu'ya gitti. Orada söylediği gazellerle tanınmaya başladı. Bursa'da sürgün yaşayan devrin ünlü şairi Ahmed Paşa ile şiirlerini göndererek önce gıyaben tanıştı. Fatih Sultan Mehmed'in divan kâtipliğine tayin edilince İstanbul'a geldi. II. Bayezıd devrinde Şehzade Abdullah'la birlikte onun divan kâtibi olarak Karaman'a gitti (1481). Şehzadenin ölümüyle 1484'te İstanbul'a döndü. Kazasker müeyyedzâde Abdurrahman Çelebi ile dostluk kurdu. Onun sayesinde Şehzade Mahmud'un nişancısı olarak Manisa'ya gitti (1504). Şehzadenin ölümüyle yine İstanbul'a döndü (1507). İstanbul'da öldü. Şeyh Vefa Türbesi yanına defnedildi. Mezar yeri kayıptır.

Necâtî devrinin tanınmış şairlerindendi. Mahallî hayatın sıcaklığını şiire soktu. Anadolu'da kullanılan tabirlere ve atasözlerine yer verdi. Aruz vezniyle yazdığı şiirlerinde zoru başararak dilimizin sadeliğini korudu.

Divan'ını Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan yayınladı (1963). Mehmet Çavuşoğlu Divan'ı tahlil etmiştir: Necâtî Bey Divanı'nın Tahlili (1971).