Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nazîm Yahya Efendi

Nazîm Yahya Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nazîm Yahya Efendi Yazıcıya Gönder
(1650?-1727): Şair. İstanbul'da doğdu. Enderun'da yetişti. Arapça ve Farsça öğrendi. IV. Mehmed devrinde İstanbul Pazarbaşılığı ile görevlendirildi ve ölene kadar bu görevde kaldı. 1670-1674 yılları arasında Edirne'de mevlevîhanede postnişîn olarak bulundu.

Na'tlarıyla ünlüdür. Musikiye de meyli vardı. Önceleri Halîm mahlâsını kullandı. Sonra Nazîm mahlâsını aldı. Kasidede Nef'î'ye, gazelde de Necatî'ye nazireler söylemiştir. Gazellerinin çoğu âşıkâne ve rindânedir. Şairden zamanımıza altı da beste kalmıştır.

Divanı basılmıştır: Divan-ı Belâgat-ı Unvan-ı Nazîm (1841).

Ruşen Ferit Kam'ın şair hakkında bir eseri vardır: Bestekâr-Şair Nazîm Hayatı ve Eserleri Hakkında Tetkikat (1933).