Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Nâilî-İ Kadîm

Nâilî-İ Kadîm


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Nâilî-İ Kadîm Yazıcıya Gönder
(? - 1666): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Divan-ı Hümayunda kâtiplik yaptı. Hayatının sonlarına doğru Edirne'ye sürüldü. Avusturya zaferinden sonra (1665) affedildi; İstanbul'a döndü. İstanbul'da öldü.

Nâilî, Divan Edebiyatının en yüksek seviyeye ulaştığı ve Fars edebiyatının tesirinden kurtulmaya çalıştığı XVII. yüzyılın önemli şairlerindendir.

Usta bir şairdir. Fikrini en kısa tarzda kusursuz anlatmış, kelimeleri titizlikle seçmiştir. Nef'î'nin tesiriyle ahenge önem vermiştir. Genellikle beş beyitlik yazdığı gazellerinde kalıplaşmış mazmunların dışında yeni mazmunlara yer vermesi şiirinin anlaşılmasını güçleştirmiştir. Nailî sebk-i hindî tarzını da ilk deneyen şairlerdendir.

Divan'ını Halûk İpekten yayınladı: Nâilî-i Kadîm- Hayatı ve Edebî Kişiliği (1973).