Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mütercim Âsım

Mütercim Âsım


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mütercim Âsım Yazıcıya Gönder
(1755 - 27 Kasım 1819): Dilci, tarihçi. Antep'te doğdu. Memleketinde özel hocalardan ders aldı. Mahkeme kâtipliği yaptı. Battalzâde Nuri Paşa'nın divan kâtibi oldu (1789). Nuri Paşa'nın idamı üzerine İstanbul'a geldi. Altı yılda tamamladığı Burhan-ı Katı' tercümesini III. Selim'e sundu ve ondan himaye gördü. 1802'de hacca gitti. Dönüşünde Firuzabadî'nin ünlü Kamus'unu tercüme etmeye başladı. 1807'de vak'anüvisliğe getirildi. Ölümüne kadar devam eden bu görevi sırasında 1814'te Selanik kadılığına tayin edildi. Kendisinden önceki Vak'anüvislerin bıraktıkları notları da değerlendirerek iki ciltlik Tarih'ini yazdı. Bu arada Kamus tercümesini tamamladı. İstanbul'da öldü. Karacaahmet Mezarlığında gömülüdür.

Âsım Efendi, Kamus tercümesi ile şöhret bulduğu için Mütercim Âsım diye anılagelmiştir.

Eserleri: Tıbyan-ı Nâfi der Terceme-i Burhan-ı Katı' (1. baskı 1800, 2. baskı 1871. Tebrizli Hüseyin bin Halef'in Farsçadan Farsçaya sözlüğünün eklemeli tercümesidir.), El-Okyanûsu'l-Basît fî Tercemeti'l-Kamûsi'l-Muhît (3 cilt, 1814-1818, Firuzabadî'nin Arapçadan Arapçaya sözlüğünün tercümesi), Tuhfe-i Âsım (Manzum sözlük, Bulak 1838), Tarih (2 cilt).

Ömer Asım Aksoy'un ünlü dilciyi tanıtıcı bir kitabı vardır: Mütercim Âsım (1962).