Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Münir Süleyman Çapanoğlu

Münir Süleyman Çapanoğlu


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Münir Süleyman Çapanoğlu Yazıcıya Gönder
(1894 - 1 Temmuz 1973): Yazar, gazeteci. İstanbul'da doğdu. Şurâ-yı Devlet azası Çapanoğlu Süleyman Beyin oğludur. Gedik Paşa Mektebinde, Saint Joseph Lisesinde ve Üsküdar İdadîsinde okudu. İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesine girdiyse de Birinci Dünya Savaşına katıldığından yüksek öğrenimini tamamlayamadı.

Şair Mehmed Celal Beyden edebiyat, Şehbenderzâde Ahmed Hilmi'den felsefe dersleri aldı, bir Rum kadınından Fransızca öğrendi. Ahmed Rasim'in teşvikiyle gazeteciliğe başladı. İlk yazısı 19 yaşında iken yayınlandı. Gazeteciliği kendisine meslek edindi. Çok sayıda dergi ve gazetede çalıştı. Mehmet Ziver ve Ali Nejat'la Tatlı Sert adlı mizah dergisini (1953), Ferdi Öner'le de Hür Türkiye adlı aylık bir dergiyi çıkardı (1953-1958).

Münir Süleyman Çapanoğlu, çoğu yazılarını müstear adla yazmıştır. Sühâ Bülend, Necib Revnak, Ali Fuad, Çapanzâde, Aksaçlı, Lâ Edri, Tırpan, Falaka, Köpük, Torpil, Canciğer, Deli Fişek, Mastar gibi 50'ye yakın takma ad kullanmıştır.

Hikâyeleri: Düğün Gecesi (1918), Günahtan Sonra (1918). Romanları: Siyahlar İçinde (1919), Karakoncolos (1919). Araştırmaları: Bizde Kadınlık (1916), Neyzen Tevfik'in Hayatı ve Eserleri (1942), Hitler: Ne İdi, Ne Yaptı, Ne Oldu? (1945), İstanbul Şairi Yahya Kemal: Hayatı, Hatıraları, Nükte ve Fıkraları-Onun İçin Neler Söylediler, Neler Yazdılar (1958), Basın Tarihimizde 'İlâve' (1960), 80 Yıllık Gazetecimiz: Âsaf Konseletçi (1961), Basın Tarihine Dair Bilgiler Hatıralar (1962), İdeal Gazeteci Efendi babamız Ahmet Mithat (1964), Türkiye'de Sosyalist Hareketleri ve Sosyalist Hilmi (1964?), Basın Tarihimizde Parazitler (1967), Basın Tarihimizde Mizah Dergileri (1970).