Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Müfid Ratib

Müfid Ratib


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Müfid Ratib Yazıcıya Gönder
(1887 - 1917): Yazar. İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Matbaacılık, Evkaf Nezaretinde mütercimlik, Evkaf Müzesinde başkâtiplik yaptı. Fecr-i Âtî'nin kuruluşuna katıldı.

Önce şiirler yazdı. Sonra tiyatro tenkitleri yazdı, oyunlar tercüme etti. Yazıları Servet-i Fünûn, Resimli Kitab, Musavver Muhit dergile rinde çıktı.

Oyunları: Aralarında (1909), Zincir (1910), Kanije Müdafaası ve Tiryaki Hasan Paşa (Refik Halid [Karay] ile, 1910).

Maupassant'tan Güzel Dost adlı romanını çevirdi (1910).