Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mustafa Edib Bey

Mustafa Edib Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mustafa Edib Bey Yazıcıya Gönder
Doğumu: 1859, Yozgat Ölümü: 1925, Kayseri

Cabbarzâdelerdendir.İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Yozgat'ta medrese tahsili gördü. Devlet memuru oldu. Mal müdürlüğü ve kaymakamlık yaptı. Dersim, Çorum mutasarrıf vekilliği, Nablus ve İçel mutasarrıflığı görevlerinde bulundu. Meşrutiyetin ilânından sonra Yozgat mebusu oldu. Yozgat isyanı dolayısıyla Kayseri'de ikâmete mecbur edildi. Orada vefat etti. 360 beyitten oluşan şiirleri İstanbul'da basılmıştır.

ESERLERİ

ŞİİR: Mecmûa-yı Eşâr (1909) Reng-i ruhsârına gül derse râkib aldanma Âbrû dökemsine pâyine aslâ kanma Hüsn-i ta'lîl ile tahsîl-i merâm eylemedir Herkesin her sözüni ayn-ı hakîkat sanma.