Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Muammer Lütfi Bahşi

Muammer Lütfi Bahşi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Muammer Lütfi Bahşi Yazıcıya Gönder
Doğumu: 1903, Ödemiş Ölümü: 30 Mayıs 1947, Ödemiş/ İzmir

Müderris Lûtfî Efendinin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Ödemiş Rüşdiye ve İdadîsinde yaptı. Arapça, Farsça öğrendi. İstanbul İlâhiyat Fakültesini (1927), ardından Hukuk Fakültesini bitirdi (1929). Antalya, Kuşadası, Bozdoğan, Nazilli, Muğla, Ürgüp ve Demirci'de hâkimlik yaptı. Sürekli yer değiştirmeden rahatsız olarak istifa etti. Ölümüne kadar memleketi Ödemiş'te avukatlık yaptı. Cumhuriyet devri Türk şiirinde Yedi Meş'aleciler diye anılan şâirler gurubuna katıldı. Meslekî zorunlulukları, çalışmalarına uygun bir ortam bulamaması yüzünden sesini gerektiği gibi duyuramadı. Şiirlerinde arûz ve hece ölçüleriyle millî konuları işledi. Daha sonra serbest nazma yöneldi. Şiirlerini İzmir'de Ahenk, Sada-yi Hak, Yeni Gün gazeteleriyle Mahfel, Nazikter, Hilâl, Şark, Anadolu, Yurt, Yanık, Servet-i Fünûn, İçtihad, Yeni Ses ve Antalya Halkevi'nin çıkardığı Türk Denizi dergilerinde yayımladı. Yedi Meşale kitabının yayımlanmasından ardından, arkadaşları ve Yusuf Ziya Ortaç'la Meşale dergisini çıkardılar (8 sayı, 1928).

Eserleri

Şiir : Yedi Meş'ale (Altı arkadaşı ile, 1928), Türk Akdeniz ( ?), İlk Kurşun ( ?)