Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mihrî Hatun

Mihrî Hatun


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mihrî Hatun Yazıcıya Gönder
(? - 1506): Divan şairi. Amasya'da doğdu. Lâtifî tezkiresinde Belâî mahlâsıyla şiirler yazan bir kadının kızı olduğunu kaydeder. Sinan Paşa'nın oğlu İskender Çelebi, Müeyyedzade ve Güvâhî ile aralarında gönül bağı kuruduğundan söz edilir. Bir gazelinde İskender Çelebi'nin adını geçirmiştir: "Nice İskender'i la'lim zülâli suya iletti susuz getirdi".

Güvâhî ile karşılıklı beyitler söyleyen Mihri Hatun şiirlerinde Necatî'yi taklit etmiştir. Ancak dili Necatî'den daha sadedir. Bir Divan'ı vardır. Eser Moskova'da basılmıştır (Yay. E. İ. Mastakova, 1967).

Samiha Gemici'nin incelemesi: 'XV. Yüzyıl Kadın Şairlerinden Mihrî Hatun', Toplumsal Tarih, S. 9 (Eylül 1994), s. 13-16.