Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mercimek Ahmed

Mercimek Ahmed


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mercimek Ahmed Yazıcıya Gönder
(XV. yy.): Yazar. Sultan II. Murad devrinde yaşadı. Aslı Farsça olan Kabusnâme'yi padişahın isteği üzerine Türkçeye çevirdi.

Kabusnâme, XI. yüzyılda Kûhistan hanlarından Keykâvus'un oğlu Giylanşah'a nasihatlarını ihtiva eder. Mercimek Ahmed, eseri konuşma diline yakın sade Türkçe ile tercüme etmiştir. Devrin Anadolu Türkçesinin güzel bir örneğidir. Orhan Şaik Gökyay bu eseri, önsöz ve notlar ilâve ederek yayınladı (1944).