Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Menemenlizâde Mehmed Tahir

Menemenlizâde Mehmed Tahir


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Menemenlizâde Mehmed Tahir Yazıcıya Gönder
(1862 - 27 Ocak 1903): Şair, yazar. Adana-Karaisalı'da doğdu. Öğrenimine Adanada başladı; İstanbul Soğukçeşme Askerî Rüşdiyesini ve Mülkiye Mektebinin alî kısmını (1883) bitirdi. Şurâ-yı Devlet Tanzimat Dairesinde memuriyete girdi. Adana, İzmir ve Selanik maarif müdürlüklerinde bulundu. Maarif Nezareti Mektûbî Kalemi müdürü iken İstanbul'da öldü. Kabri Karacaahmet Mezarlığındadır.

'Ara nesil'in önde gelen şahsiyetlerindendir. İlk şiiri Tercüman-ı Hakikat'te çıktı. Beşir Fuad'la 1884'te önce Hâver, onun kapanmasıyla aynı yıl Güneş,1886'te kendi başına Gayret dergilerini yayınladı.

Muallim Naci'nin tesiriyle şiire başlayan Menemenlizâde daha sonra Namık Kemal ve Hâmid'i takip etti. Şiirlerinde aşk, tabiat, ölüm ve din temalarını işledi, hece veznini savundu.

Eserleri: Elhan (1886), Yâd-ı Mâzî (1887), Asâr-ı Perîşan (1895), Osmanlı Coğrafyası (1896), Terâne-i Zafer (1897), Osmanlı Edebiyatı (1897), Mükemmel Coğrafya-yı Osmanî (1897), İlm-i Servet (taşbaskı).

Necat Birinci'nin doktora çalışması: Menemenlizâde Mehmed Tahir, Hayatı ve Eserleri (1981).