Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı Girişi



Kategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Memduh Mehmed Paşa

Memduh Mehmed Paşa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Memduh Mehmed Paşa Yazıcıya Gönder
(1839 - 1925): Şair. yazar. İstanbul'da doğdu. Rüşdiyeyi bitirdikten sonra memuriyete başladı. Sadaret müsteşarı ve Şurâ-yı Devlet azası oldu. Konya, Sivas, Ankara valiliklerinde, Dahiliye Nâzırlığında bulundu. Meşrutiyetin ilanından sonra azledilerek sürgüne gönderildi. Genel afla İstanbul'a dönebildi. Burada öldü.

Şiirlerinde Memduh ve Faik mahlâslarını kullandı. Leskofçalı Galib, Namık Kemal, Hersekli Ârif Hikmet, Nâilî ve Kâzım paşalarla şiir meclisleri düzenledi. Şiirleri yanında hatıraları önemlidir.

Eserleri: Eser-i Memduh (1872), Feverân-ı Ezman (1908), Serâir-i Siyasiye ve Tahavülât-ı Esasiye (1908), Yemen Islâhatı ve Bazı Mütalaât (1909), Esvat-ı Südûr (İzmir, 1912), Mir'at-ı Şuûnat (1912), Tasvir-i Ahval-Tenvir-i İstikbal (1912), Hal'ler-İclâslar (1913), Kuvvet-i İkbal-Alâmet-i Zeval (1913), Miftah-ı Yemen (1914), Bedâyi-i Âsar (1914), Divan-ı Eş'âr (1916), Berk-i Sebz, Tercüme-i Hikâye-i Jöneviev (Lamartine'den, 1868).

Memduh Mehmed Paşa kitapları