Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8922
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mehmet Yardımcı

Mehmet Yardımcı


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mehmet Yardımcı Yazıcıya Gönder
Doğumu: 8 Ağustos 1945, Zile / Tokat

İlk ve orta öğrenimini Zile, Ankara ve Tokat'ta tamamladı. Trabzon Fatih Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü (1970) ve Malatya İÜ Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1986) bitirdi. 1966'dan itibaren Zile, Doğanşehir ve Turhal'daki ilk ve orta dereceli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Malatya İÜ'de Personel Dairesi Başkanı (1985-88) oldu. Aynı üniversitede master ve doktora çalışmalarını tamamladı. Eğitim Fakültesi Halk Edebiyatı öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1997'den bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakül-tesinde öğretim üyesidir. Şiirleri Hisar, Çağıltı, Sanat, Kıyı, Varlık, Erciyes, Millî Folklor, Türk Dili, Ozanca, Yelken, Türk Folkloru gibi dergilerde yayımlandı. Garip Amca hikâyesiyle 1966 Tokat Halkevi Hikâye Yarışmasında Birincilik, Ben Öğretmenim şiiriyle 1982 MEB Öğretmenler Yılı Şiir Yarışmasında İkincilik, 1985 Tercüman Gazetesi Şiir Yarışmasında İkincilik, Hey Onbeşli Onbeşli adlı türkünün hikâye-siyle Mut Halkevi Yarışmasında Üçüncülük (1986), Kömür İşçisi şiiriyle 1986 Sabri Akay Şiir Yarışmasında (Yenice-Zonguldak) İkincilik, Sevda Çiçeği şiiriyle 1988 Yunus Emre Şiir Yarışması (Eskişehir) Birincilik Ödülünü aldı.

Eserleri

Şiir: Sevgi Eylemi (Tokat, 1974), Görünüm (Tokat, 1975), Kurtuluş Savaşı Destanı (1983), Sevda Çiçeği (1988), Kerem İçimde Yandı (1993)

Araştırma İnceleme: Prof. Dr. O. Nedim Tuna Armağanı (1989), Halk Bilim ve Edebiyat Yazıları (1993), Türkçe'de Seslerle İlgili Kural-lar ve Noktalama İşaretleri (1996), Türk Kültürü Araştırmaları (1997), Başlangı-cından Günümüze Halk Şiiri, Aşık Şiiri, Tekke Şiiri (1999), Destanlar (1999)

Derleme: Yüzyıllar Boyu Zileli Halk Ozanları (C. Öztelli'nin 1944'te yayımladığı eserin genişletilmiş şekli, 1983), Zileli Fedaî (H. İvgin'le, 1983), Zileli Âşık Necmi (1988), Efsanelerimiz (Prof. Dr. Cahit Kavcar'la, 1988), Zileli Âşık Talibî (1989), Yaşayan Malatya Masalları (1996)

Mehmet Yardımcı kitapları