Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mehmet Sarıtaş

Mehmet Sarıtaş


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mehmet Sarıtaş Yazıcıya Gönder
(1958 - ): Yazar, araştırmacı. Denizli-Kale'de doğdu. İlk öğrenimini Kale'de, orta öğrenimini Denizli'de, lisans öğrenimini A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yaptı. Yazdığı tahlil yazılarında, ilim metodunu aktüel olaylara tatbik ederek, ilime dayalı bir üslûbun örneklerini ortaya koymak ve ele aldığı konulara akademik bir seviye kazandırmak yönünde hareket etti. Plânlama, sosyoloji, felsefe ve ekonomi konularında çalıştı. Devlet Plânlama Teşkilâtında plânlamacı ve Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Merkezinde öğretim üyesi oldu. İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM)'nin de ikinci başkanlığını yaptı. DPT adına ABD'de araştırmalarda bulundu. Yazılarında M. Sarıtaş ve Muhammet Sarıtaş imzalarını da kullandı.

Eserleri: Türkiye'nin Tanıtılması: Uluslararası Politika, Dıştanıtım ve Türkiye İlişkileri Hakkında Kavramsal Çerçeve (1987), Sosyo-Pedagojik Yapı: Nurettin Topçu Üzerine Bir İnceleme (1986), Teknoloji, Ekonomi ve Kültür İlişkileri: Teknoloji Ekonomisinin Sosyolojik Temelleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1991), Sanayi Ötesi Topluma Geçiş Süreci ve Kalkınma İlişkisinin Sosyolojik ve Ekonomik Analizi, Devlet Planlama Teşkilatı (1993), Planlı Kalkınma, Ekonomik Politika, Sosyal Yapı ve Türkiye Örneği, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1994), Kültür, Medeniyet ve Çağdaşlaşma (1994).