Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mehmet Halit Bayri

Mehmet Halit  Bayri


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mehmet Halit Bayri Yazıcıya Gönder
(1896 - 27 Ekim 1958): Yazar, Halkıyatçı. İstanbul'da doğdu. İstanbul Darulfünûnu Edebiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul Belediyesinin çeşitli kademelerinde çalıştı. Bedestan müdürü iken 1953 yılında emekli oldu. İstanbul'da öldü. Merkez Efendi Kozluca Mezarlığında gömülüdür.

İsmail Hikmet (Ertaylan)'in çıkardığı Düşünce (1922) dergisinin ve Anadolu Mecmuası'nın (1924-1925) yazı işleri müdürlüklerini yaptı. Anadolu Mecmuası'nda İsmail Nami imzasıyla şiirler ve Anadolu halk edebiyatı ile ilgili yazılar yayınladı. 1927'de Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu) ile Türk Halkbilgisi Derneğini kurdu. Derneğin İstanbul şubesince çıkarılan Halkbilgisi Haberleri'ni yönetti (1929-1931, 1933-1942, 125. sayıya kadar). Eminönü Halkevi Dil ve Edebiyat Şubesi Başkanlığını (1936-1941) ve yayın organı Yeni Türk dergisinin yazı işlerini yürüttü.

Mehmet Halit Bayrı Türk halk edebiyatı araştırmalarının önde gelen isimlerindendir. Özellikle İstanbul folkloruna dair araştırmalarıyla tanınır. Âşık Remzi Akbaş ve Âşık Hilmi mahlâsıyla şiirler de yazmıştır.

Eserleri: Maziden Bir Yaprak (Halid Oğuz adıyla, 1919; Çanakkale savaşına dair), Türk Halk Edebiyatına Ait Maddeler: Maniler (1932), Cumhuriyet Devrinde Halk Bilgisi Hareketleri (1933), İstanbul Argosu ve Halk Tabirleri (1934), Balıkesirli Bir Şair (1935), Belediye İşleri Kılavuzu (1. cilt, 1935; 2. cilt, 1936), Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar (1937), Halk Âdetleri ve İnanmaları (1939), İstanbul Folkloru (1. cilt, 1947, 1972), Belediye Kanunu ve Gerekçeleri (1948), Mahalli İdareler Kılavuzu (1. cilt, 1948; 2. ve 3. cilt, 1949, Muhtar Acar ile), Halk Şiiri-XIX. Yüzyıl (1956), Halk Şiiri-XX. Yüzyıl (1957), Âşık Cevheri (1958), Âşık Viranî (1959), Yer Adları ve Yer Adlarına Bağlı Folklor Bilgileriyle İstanbul (1964).

Mehmet Halit Bayrı'nın birçok eseri henüz basılmamıştır.